dimanche 12 février 2017

ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR (RAM)

Noho ny Fahasoavan' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany dia efa mojoro ny ROHIM-PAHENDRENA sy FAHALALANA ary FAHAIZANA an' ny ANDRIANA eto Madagasikara (RAM) na ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR (RAM) ho Fampandrosoana ny Firenena ary ho Voninahitr'Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany irery ihany.


Misy Vondrona sy Taranja maro ao anatin' ny RAM, toa :

1) Ny Fahendrena sy ny Fahalalàna an' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany  (Theology, ...),

2) Ny Hai-Teny sy ny Hai-Fomba sy ny Soatoavina, ny Hai-Soratra, ary ny Hai-Kanto,

3 ) Ny Siansa fototra (Mathematics, Physics, Chemistry,...),

4 ) Ny Siansa mikasika ny Lanitra sy ny Tany (Astrophysics, Astronomy, Geology, Biology, Zoology, ...),

5) Ny Siansa mikasika ny Olombelona (Medicine, Anthropology, Ethnology, ...),

6) Ny Hai-Tantara sy ny Hai-Lalàna ary ny Siansa Politika.

7) Ny Siansa Mikasika ny Fampandrosoana  (Economics, Management, Business, Sociology, New Technology, ...),


Antananarivo, Vohitra Masina, Aprily 2016.

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD, ThD,
Filoha Mpanorina ny Royal Academy of Sciences in Madagascar  (RAM).


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire