dimanche 12 février 2017

ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR (RAM)

Noho ny Fahasoavan' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany dia efa mojoro ny ROHIM-PAHENDRENA sy FAHALALANA ary FAHAIZANA an' ny ANDRIANA eto Madagasikara (RAM) na ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR (RAM) ho Fampandrosoana ny Firenena ary ho Voninahitr'Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany irery ihany.


Misy Vondrona sy Taranja maro ao anatin' ny RAM, toa :

1) Ny Fahendrena sy ny Fahalalàna an' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany  (Theology, ...),

2) Ny Hai-Teny sy ny Hai-Fomba sy ny Soatoavina, ny Hai-Soratra, ary ny Hai-Kanto,

3 ) Ny Siansa fototra (Mathematics, Physics, Chemistry,...),

4 ) Ny Siansa mikasika ny Lanitra sy ny Tany (Astrophysics, Astronomy, Geology, Biology, Zoology, ...),

5) Ny Siansa mikasika ny Olombelona (Medicine, Anthropology, Ethnology, ...),

6) Ny Hai-Tantara sy ny Hai-Lalàna ary ny Siansa Politika.

7) Ny Siansa Mikasika ny Fampandrosoana  (Economics, Management, Business, Sociology, New Technology, ...),


Antananarivo, Vohitra Masina, Aprily 2016.

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD, ThD,
Filoha Mpanorina ny Royal Academy of Sciences in Madagascar  (RAM).


dimanche 27 septembre 2015

Tanjon' ny Fiombonambe TARANAKA ANDRIANA MIRAY ETO MADAGASIKARA (TAMIMA)

Ny Fiombonambe TARANAKA ANDRIANA MIRAY ETO MADAGASIKARA (TAMIMA) dia Fiombonamben' ny Fikambanan'Andriana amin' ny Foko maro eto Madagasikara.1) Ny Prince Dr. Ndriana Rabarioelina sy Ny Andriana Pasitera Tolotra Ratefy, samy avy amin' ny Mpanjaka Andriantompokoindrindra Lahimatoan' Imerina sy ny Mpanjaka Andrianjaka, araka ny hafatry ny Mpanjaka Andriantomara sy ny Mpanjaka Andrianerinerina ary ny Mpanjaka Ralambo razambe, no mpanorina ny Fiombonambe TAMIMA, taoriana kely ny Fandoroan' ireo ratsy fanahy ny Rovan'Antananarivo nisy ny Lapa Besakana, ny Lapa Mahitsielafanjaka, ny Lapa Tranovola, ny Lapa Manjakamiadana, ary ny Tempoly Anatirova, ny 06 novambra 1995.


2) Avy eo ireo Andriana Raiamandreny mirahalahy ireo dia niantso Ny Andriana Etienne Ralitera, avy amin' ny Mpanjaka Andriantompokoindrindra Lahimatoan' Imerina sy ny Mpanjaka Andrianjaka ihany koa. Taty aoriana, ireo raiamandreny telo mirahalahy ireo dia niantso ireo Fikambanan'andriana maro eto Imerina Eni-Toko sy ireo Fikambanan'Andriana maro manerana an'i Madagasikara  (Merina, Antakarana, Betsimisaraka, Bezanozano, Antemoro, Antambahoaka, Antanala, Antefasy, Zafisoro, Antesaka, Antemambondro, Betsileo, Bara, Antanosy, Mahafaly, Sakalava, ...sns) nanomboka ny taona 2002-2003. Ny Andriana Etienne Ralitera no Raiamandreny Filoha voalohany ny Fikambanana TAMIMA (2003-2015). 


3) Nanomboka ny 26 Septambra 2015 dia nanao famindra-pahefana izy, ary ny Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, Docteur en Théologie, Mpanorina ny Fiombonambe, no Raiamandreny Lehiben' ny Fiombonambe TAMIMA ankehitriny. 

Teo anatrehan' Andriamanitra Andriananahary sy ireo Andriandehibe Zokiolona fotsy volo, ireo atin'Andriana Filohan' ny Fikambanan' Andriana eto Imerina Eni-Toko ary ny Ampanjaka Antemoro Ndrenony Ramahasitrakarivo VII, avy ao amin' ny Lapa Fenovola Ivato-Vohipeno, sy ny Andriana solontenan' ireo Ampanjaka avy any anindrantany manerana ny Nosy, no nanaovana izany famindra-pahefana izany.4) Ny Tanjon' ny Fikambanana TAMIMA dia :
- ny Fanamafisana ny Fihavanana, 
- ny Fiarovana ny Firaisam-pirenena, 
- ny Fikajiana ny Soatoavina sy ny Kolotsaina ary ny Hasina,  
- ny Fanarenana sy ny Fampandrosoana, amin' ny lafiny rehetra, ny tanindrazana ny firenena manontolo izay nantsoin' Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany ho Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina, 

 amin' ny Fanajàna ny Boky Masina, Baiboly Tenin'Andriamanitra, fototry ny Tantaran' i Madagasikara sy ny Soatoavina malagasy, ho Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ao amin' i Jesosy Masina, Zanak'Andriamanitra any an-danitra, Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo.

Masina ny Tanindrazana !

Ho an'Andriamanitra Andriananahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, 
irery ihany ny Voninahitra!


Antananarivo, Vohitra masina, 26 septambra 2015.


Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD, ThD,
Lehiben' ny Fiombonambe Taranaka Andriana Miray eto Madagasikara (TAMIMA).